Monument Assurance Belgium

Levensverzekering Reward en Reward Pro

Voor meer informatie over uw levensverzekeringsovereenkomst kunt u volgende documenten consulteren:

MONUMENT ASSURANCE BELGIUM NV
Koloniënstraat 11 (1ste verdieping)
B-1000 Brussel

Brussel RPR n° 0478.291.162
Email: info@monumentassurance.be

Onderneming toegelaten bij KB van 23/10/2002 onder codenummer 1644 voor tak 21 en tak 23 levensverzekeringsverrichtingen (BS van 15/11/2002) en tak 26 kapitalisatieverrichtingen (BS van 26/05/2006).

Wet Verzekeringen – Segmentatiecriteria

Om uit te maken of en aan welk tarief u een levensverzekering kunt onderschrijven hanteert onze maatschappij volgende criteria:

  • Gezondheidstoestand van de verzekeringnemer/verzekerde(n) 
    De gezondheidstoestand op het moment van het afsluiten van de overeenkomst kan een impact hebben op de aanvaarding door onze maatschappij van uw overeenkomst. Dit criterium heeft ook invloed op de premies die wij aanrekenen voor de waarborgen overlijden, arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling.
  • Leeftijd van de verzekeringnemer/verzekerde(n) 
    Dit heeft een impact op de onderschrijving van de  waarborgen overlijden, arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling en heeft een directe invloed op de hoogte van de premies die wij voor deze waarborgen aanrekenen.

CONTACTS

Monument Re

Crown House
4 Par-la-Ville Road
Hamilton HM08
Bermuda

+1 441 400 3900

Laguna Life DAC

Europa House
Block 9, Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland

UK 0800 0969 127
Spain 902 12 72 72

Monument Assurance Belgium

Koloniënstraat | rue des Colonies 11
1000 Brussel | Bruxelles
Belgie | Belgique

+32 (0) 78 050 006

Monument Assurance Luxembourg S.A.

5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

+352-264 98 1

Monument Insurance DAC
Monument Assurance DAC

Europa House
Block 9, Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland

Inora Life DAC

Europa House
Block 9, Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, Ireland

+353 15337596

Robein Leven NV

Noordeinde 35
2514 GC
The Hague
Netherlands

070 376 66 66

Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited

OLD bank chambers
La grande rue
st martin
Guernsey
GY4 6rt

 

Monument Re Limited © 2018 All rights reserved.  | Terms of UsePrivacy Policy Company Registrations